Optická čistička zrna

V červenci 2017 jsme pořídili do mlýna novou optickou čističku zrna, aby nám zajsitla ještě lepší čištění pohanky než doposud. Tato nejmodernější technologie čištění nám zaručuje naprostou bezlepkovost, nulovou možnost mít pohanku kontaminovanou jakýmkoliv jinným zrnem, nečistotou či obilninou - lepkem.